Actueel

December 2016

Tijdens de jaarvergadering van de Jeugdcommissie van Kring Peeland is Chislaine Peters verkozen tot voorzitter van de commissie. Zij is Stefan van Heugten opgevolgd. Het Catharinagilde wenst haar veel succes bij haar werkzaamheden. Chislaine is tevens lid van het bestuur van de K.N.T.S. (Koepel Nederlandse Traditionele Schutters).

Chislaine Peters vrz. Jeugdcommissie Kring Peelland

Oktober 2016

In oktober 2016 moest het Catharinagilde, noodgedwongen, het oude materiaal ophalen uit het depot van het Gemeentemuseum in Helmond. Mevrouw M. Splint, de directrice van het museum, wilde het oude materiaal niet langer tentoon stellen in het Kasteel. Het bestuur van het gilde is hierover zeer verbolgen en heeft onder protest het materiaal opgehaald. Het is bijzonder spijt dat de directie van het gemeentemuseum niet het historisch besef en inlevingsvermogen heeft om oud gildemateriaal tentoon te willen stellen. Als argument gaf het museum aan dat de attributen die ze willen laten zien een verband moeten hebben met het kasteel en haar bewoners. Bij de onderstaand afgebeelde schilden zitten schilden die afkomstig zijn van de familie Wesselman. Hoeveel verband met het kasteel van Helmond wilt u zien, mevrouw Splint?

4 oude koningsvesten uit het Helmondse Kasteelmuseum met een oud geweer en een aantal attributen

September 2016

Op zaterdag 24 september gaan het Colveniersgilde en het Catharinagilde gezamenlijk het stadskoningschieten weer oppakken. De gilden uit Stiphout en Mierlo Hout doen om hun moverende redenen niet mee aan deze happening. Deze gilden hebben daar hun redenen voor. Dat is jammer maar de organiserende gilden hebben de autonomie van ieder gilde te respecteren. Omstreeks 17.00 uur zullen de broeders van de Colveniers en St. Catharina beginnen met de activiteiten op het schietterrein te Binderen. Zie het bijgaande programma. Programma 2016

Juli 2016

Tom Hegeman is de nieuwe gildekoning van het St. Catharinagilde. Ere-schutter is Aaron Peters geworden.
Het jaarlijks koningschieten mocht zich verheugen in enorm veel belangstelling en een zonovergoten zondag. Traditioneel is de dag begonnen met een H.Mis in de St. Jozefkerk. Het koor zong tijdens de viering een Pangibus(variant op het Catharinalied). Daarna togen de gildebroeders met slaande trom naar het Gildeterrein alwaar Maarten Janssen zijn zilver mocht inleveren. Daarna is het koningschieten beginnen. Tom Hegeman wist bij 121ste schot het zilver te bemachtigen. Tom is voor de eerste keer koning van het St. Catharinagilde en is 25 jaar.

Tom Hegeman

Tom Hegeman

November 2015

De Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (K.N.T.S.) ontving onlangs van de Staatssecretaris van V&J de erkenning in het kader van art. 43a Regeling wapens en munitie. Daarmee is de K.N.T.S. officieel aangewezen om te certificeren. Voor de geweer schietende gilden in het algemeen is dit bijzonder belangrijk. Het St. Catharinagilde is lid van de K.N.T.S. en kan nu de volgende stap gaan zetten in de certificering. Na de certificering kunnen wij de wapens gaan aanschaffen om de schietsprot te gaan oppakken. In de bijlage kunt u de brief lezen. 20151105 Brief Erkenning KNTS

Juli 2015

Op 12 juli 2015 is de gloednieuwe schutsboom van het gilde in gebruik genomen. De officiële ingebruikname is verricht door Burgmeester E. Blanksma-vd Heuvel door het gedenkplaatje, dat op de schutsboom is bevestigd, te onthullen. Bijzonder fijn was de aanwezigheid van oud-burgemeester W. van Elk, die samen met de huidige burgemeester de gedenkplaat onthulde.  Er was veel belangstelling van buurtbewoners, het kringbestuur en buur-gilden. De schutsboom is ingezegend door Kapelaan Koopmans. De burgemeester heeft het eerste schot gelost om de boom te “vrijen”. Lees de toespraak van onze oude Deken bij deze officiële ingebruikname. Toespraak ingebruikname schutsboom 2015
Bij gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe schutsboom is er een echt “Catharinabiertje” gebrouwen. Na de onthulling dronken alle aanwezige gildebroeders het kostelijke gerstenat om de nieuwe schutsboom te vieren.

Burgemeester Blanksma na de onthulling van het gedenkplaatje

Burgemeester Blanksma na de onthulling van het gedenkplaatje

DSC_0232

Na de ingebruikname van de schutsboom gingen de gildebroeders direct strijden om een nieuwe koning. Bij het 73e schot wist uiteindelijk broeder Maarten Janssen het zilver te bemachtigen. Hij mag zich voor het komende jaar 2015-2016 koning van het gilde noemen. Ereschutter in 2015 is Ellen Tappel geworden. Bij de jeugd wist Ivana Peters zich wederom tot jeugdschutter te schieten.

Koning 2015 Maarten Janssen met echtgenoot

Koning 2015 Maarten Janssen met echtgenoot

Vlnr Ellen Tappel, Koning Maarten Janssen, koningsgemaal, jeugdschutter Ivana Peters en vaandeldrager Frank Pompe

Vlnr Ellen Tappel, Koning Maarten Janssen, koningsgemaal, jeugdschutter Ivana Peters en vaandeldrager Frank Pompe

Juli 2014

Op 1 juli 2014 is de nieuwe Circulaire Wapens en Munitie CWM2014, van kracht geworden. De wijziging van de CWM was noodzakelijk omdat de Raad van State in een arrest de oude CWM heeft vernietigd. In de nieuwe circulaire is het verplichte lidmaatschap van de KNSA vervallen en bestaat er de mogelijkheid voor gilden om zelf voor de certificering te zorgen maar wel volgens de richtlijnen van de KNSA. Daarmee is een groot punt van kritiek van de gilden en schutterijen opgelost. Lees hieronder de nieuwe CWM. Let op het zijn 90 pagina’s stcrt-2014-18096 20140701 CWM 2014

April 2014

Op vrijdag 25 april 2014 werden 2 van onze gildebroeders in het zonnetje gezet. Oude Deken Ron Peters werd naar het kasteel van Helmond gelokt omdat Jonge Deken Eef Luijben een Koninklijke onderscheiding kreeg. Wat Ron niet wist is dat Eef met dezelfde reden naar het Kasteel was gelokt omdat Ron een “lintje” kreeg. Beide gildebroeders waren dan ook erg aangedaan en buitengewoon verrast met deze grote eer. Na de uitreiking op het kasteel werden de beide gildebroeders door het gilde in het zonnetje gezet met een receptie in de gildekamer. De receptie werd door vele verenigingen, gilden, kringbestuur en familie bezocht.

Ron Peters en Eef Luijben Koninklijk onderscheiden 2014

Ron Peters en Eef Luijben Koninklijk onderscheiden 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>