Gildenieuws

Bestuurswisselingen 2017

Tijdens de bestuursverkiezingen hebben een aantal functies gewisseld binnen het gilde. Jonge Deken Eef Luyben is afgetreden om plaats te maken voor een jonge kandidaat. De gildevergadering verkoos Stijn Koolen in het bestuur. Stijn krijgt de portefeuille jeugdzaken in het bestuur. Door het aftreden van Eef was de functie van Jonge Deken vacant. In die functie is Maarten Janssen benoemd. Oude Deken Ron Peters en secretaris/penningmeester Marco van der Burgt zijn voor een periode van 2 jaar herkozen.

Maarten Janssen geïnstalleerd als Jonge Deken

Oude- en Jonge Deken Ron Peters en Maarten Janssen

Vendelier Stijn Koolen

 

Jaarvergadering 16 januari 2017

Op maandag 16 januari 2017 zal de jaarvergadering van het gilde worden gehouden. Dit jaar is aftredend; Ron Peters, Marco van der Burgt en Maarten Janssen. Alle drie de bestuurders zijn opnieuw verkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Verder staat op de agenda de evaluatie van Catharinadag 2016 en de jaarplanning voor 2017. De aanvang van de vergadering is 20.30 uur in de Gildekamer(Binderen). Ere-dekenen hebben toegang tot de vergadering en hebben een adviserende stem in de vergadering.

Catharinadag 2016

Tijdens de viering van Catharinadag 2016 zijn er 3 jubilarissen in het zonnetje gezet. Jan Verspaget is 60 jaar lid, Eef Luyben is 50 jaar lid en Ted Hegeman is 40 jaar lid. Tijdens de feestelijke vergadering kregen de 60 en de 50-jarige jubilaris de kringonderscheiding opgespeld. Ted Hegeman kreeg een zilveren vendelspeld uitgereikt. Tijdens de viering van de jaarlijkse Teerdag werden ook de nieuwe uniformen voor de tamboers en vendeliers in gebruik genomen. De oude deken had een speciale verrassing voor de Gaviolizaal (waar het feest werd gehouden). De Gaviolizaal-voorzitter Wil vd Kerkhof kreeg 2 orgelboeken met daarop het zeer oude Catharinalied aangeboden. Op deze manier is het Catharinalied bewaard voor de toekomst en kan het ten gehoren worden gebracht op een klein draaiorgel en op de grote Gaudin. Het gilde kan terugzien op een zeer geslaagde feestdag en prachtige nieuwe uniformen voor het gilde.

Jan Verspaget, Eef Luyben en Ted Hegeman

Stijn Koolen in zomertenue

de vendeliers en tamboers in hun nieuwe uniformen

Overhandiging orgelboeken

Oud-koning bij zijn toespraak overhandiging schild

Koning Tom Hegeman met oude koning Maarten Janssen en het zilveren schild van Maarten

Jan Andriessen 50 jaar verbonden aan het Catharinagilde

Jan Verspaget en kringvoorzitter Henk de Hair

Eef Luyben ontvangt de kringonderscheiding

40-jarige jubilaris Ted Hegeman

Bouw schutsboom voltooid
Juli 2015

In april 2015 zijn we begonnen met de bouw van de schutsboom. In Juli 2015 is deze bouw voltooid. Op zondag 12 juli gaan we boom “inwijden”. De officiële handeling zal worden verricht door de burgemeester van Helmond, tevens ere-deken, Mevrouw E. Blanksma-vd Heuvel. Een aantal gildebroeders hebben de boom reeds “ingeschoten” en hij voldoet prima. Een grote mijlpaal in de geschiedenis van ons gilde. Alle gildebroeders zijn heel erg trots op de realisering van de boom. Speciale dank aan de gemeente Helmond, Fa. Jansen en Fa. Adriaans voor het realiseren van de schutsboom.

11667417_856609037707893_2604856945203588797_n[1]SAM_0906SAM_0893SAM_0915

Bouw van de schutsboom is begonnen.
April 2015

Wij zijn begonnen met de bouw van onze schutsboom. Met vereende krachten zijn de broeders aan het werk gegaan. De fundering voor de boom is gegraven en op vrijdag 17 april is er beton gestort.
De schutsboom is ons aangeboden b.g.v. ons 600-jarig bestaan in 2001 door de gemeente Helmond. Het Catharinagilde is bijzonder blij dat we nu dit cadeau, vlakbij onze gildekamer, kunnen realiseren. Wij verwachten de boom helemaal klaar te hebben rond eind mei. De feestelijke ingebruikname zal dan rond het koningschieten (juli) plaatsvinden. Er is door de gildebroeder van het “buitengebeuren” hard gewerkt.
SAM_0770SAM_0769SAM_0768SAM_0767Schutsboom3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>