Home

Home

Hartelijk welkom op de website van het Schutsgilde St. Catharina Helmond. Wij zijn de op één na oudste vereniging van Helmond. Met deze website hopen wij u een inkijkje te geven in het gildewezen en in het bijzonder in onze broederschap waar plaats is voor mannen en vrouwen die het gildewezen een warm hart toedragen. Heel veel plezier bij uw bezoek aan onze website.

Voor onze actuele berichtgeving klik hier.

Het St. Catharinagilde is  opgericht in 1401. Van de vroegste geschiedenis van het Catharingilde is niets bekend. Er bestaat geen archiefstuk meer waarin het stichtingsjaar is vastgelegd. Op initiatief van de toenmalige erevoorzitter August Sassen werd in 1901 het vijfhonderdjarig bestaan gevierd. Sassen had uit een intussen verloren gegaan handschrift, een renteboekje, het jaar 1401 als stichtingsjaar afgeleid. Ook de toenmalige secretaris, G. Kersten, had het jaar 1401 in het boekje gezien, althans volgens Alphons Niessen, vijftig jaar later. Wel is bewaard gebleven een schepenakte uit 1420 waarin het altaar van Sint Catharina in de Helmondse Kerk (in de Hage) wordt genoemd. Dit altaar is gesticht door een priester, Godart uit den Hagen. Acht jaar later, op 12 mei 1428, wordt een erf in de Hage genoemd dat toebehoort aan dit altaar. Het gilde bezit nog altijd een stuk land binnen de gemeentegrenzen van Helmond. Deze grond is gelegen op “Berkendonk”.

In 1446 bestaat de Sente Katharijne-Bruderscappen in ieder geval wel en op 4 juli 1448 meldt een acte dat het gilde “kortelings” opgericht is. Zo’n aanduiding kon in de akten decennia lang meegaan, dus hoe kort geleden “kortelings” in 1448 was, is niet te zeggen. Al snel kreeg het gilde grond en grondopbrengsten geschonken. Meer dan een eeuw lang komt dit Helmondse gilde in de schepenakten voor onder de naam Bruderscappe van St. Catharina-Barbara-Agatha.

Het Schutsgilde St. Catharina, zoals het op dit ogenblik bestaat heeft 22 gildeleden, waarvan 10 leden onder de 30 jaar, 5 ere dekenen en 5 gildevrienden. De gildekamer is gevestigd aan Binderen nr. 6. Aldaar vergaderen de gildeleden maandelijks en is een deel van het materiaal opgeslagen. Sinds 30 juni 2013 heeft het gilde deze gildekamer in gebruik genomen. Op 12 juli 2015 heeft het gilde een eigen schutsboom in gebruik genomen nabij de gildekamer te Binderen. Daarmee is het gilde weer helemaal up to date en kunnen alle disciplines weer een plekje krijgen in het gilde. Met de ingebruikname van de schutsboom kan de schietsport weer actief worden opgepakt.

Het nieuwe mailadres van het gilde is: catharinagildehelmond@bbhmail.nl

Groepsfoto 2022

facebook  twitter

9 Comments

  1. MichealTut - 7 mei 2024, 12:09

    SEO-оптимизация сайта SEO — это комплекс действий непосредственно на сайте и вне его, необходимых для повышения позиций ресурса в поисковой органической выдаче Google по релевантным запросам, и как результат — его видимости целевой аудитории. Мы разделяем SEO на два этапа — это SEO-оптимизация и SEO-продвижение. Ведь без технически правильной SEO-оптимизации дальнейшее SEO-продвижение невозможно. При качественном SEO-продвижении, ваш сайт будет находиться на первой странице поисковиков, а значит — получать больше трафика и целевых действий от посетителей. Для сравнения, веб-ресурсы, которые не оптимизируют и не продвигают для поисковых систем, зачастую вообще не отображаются в выдаче и соответственно не имеют органических переходов. При формировании поисковой выдачи по запросу используется сложная формула сортировки, учитывающая десятки параметров. Алгоритмы ранжирования регулярно обновляются, дополняются и модернизируются с единой целью — обеспечить максимально релевантные ответы на запросы пользователей. Точный алгоритм построения выдачи результатов не разглашается работниками поисковиков, сообщаются лишь общие требования и критерии заточенного под SEO ресурса, позволяющие попасть в ТОП (первую десятку результатов). При этом каждый новый апдейт Google ужесточает правила для игроков на рынке маркетинга и добавляет работы SEO-специалистам и владельцам бизнесов. Побеждают сильнейшие — те, кто готов адаптироваться и постоянно работать над веб-ресурсом. Но в качестве вознаграждения — постоянный бесплатный органический трафик, повышение позиций и удержание ТОПа. На практике, без активных работ по поисковой оптимизации и продвижению практически невозможно вывести сайт на первую страницу выдачи в высококонкурентных коммерческих тематиках, даже если его контент и техническая реализация будут идеальными.

    Продолжить чтение на Автоматическое продвижение сайта

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>