625 jaar gilde in 2026

Op naar het 625 jarig bestaan!

In 2026 bestaat ons gilde 625 jaar. Ter voorbereiding op deze festiviteit heeft het Catharinagilde besloten iets terug te geven aan de Helmondse gemeenschap. In welke vorm dat gaat gebeuren is nog onderwerp van nadere studie. Het Catharinagilde wil niet alleen een drager zijn van cultuur-historie maar wil ook de oude gilde-gedachte van saamhorigheid en verbondenheid opnieuw invulling geven. Dat wij daarbij onze historie en tradities niet willen vergeten moge helder zijn. Een gilde is veel meer dan een gezellige club waar we trommen, vendelen en schieten. Speciaal voor dit doel heeft het bestuur van het gilde een fonds gevormd (25×25) waar al giften naar gestort kunnen worden. Met deze middelen gaat het gilde aan de slag en zal het doel, iets terugdoen voor de Helmondse gemeenschap, sneller bereikt kunnen worden. Geldelijke bijdragen zijn welkom op IBAN NL51 RABO 0138 7193 22 Blijf de berichtgeving op onze website volgen!