Catharinalied

Catharinalied

1e couplet van het Catharinalied

Asaph kom, Herman Kom,
Kom muzikanten al.
Editon Marion, verlaat Uw Sionsdal,
Blaast trompetten, slaat cymbaal,
eert die wijste maagd van al,
roept nu vivat met ons broeders al
bovenal met geschal,
slaat de trom rondelom,
verkondigd deze feest van de allerwijste Maagd Catharina.
Asaph kom, Herman kom,
houdt u niet langer stom,
verlaat nu al princessen-bal en maakt hier een geschal,
vereert deez’ wijste maagd van al.
Komt philosophen kom
met al uw heidendom,
hoe staat gij met Uw valse goden allegader stom
Philosophen vijfmaal tien,
die staan langs hun neus te zien
Als verwonderd hoe het kan geschien
zo wijsheid zien al in Cathrien

2e couplet

Trionpheert, viert en eert,
Deez’ vreugdelijke feest, Maakt jolijt, weest verblijd,
Verheugt u om het meest.
Vivat, dat zij eeuwig leeft, die in onze vanen zweeft,
Roept nu vivat, vivat vijftigmaal,
Bovenal met blij geschal,
Blijde schaar al te gaar, Vereert Cathrina zeer.
Roept nu vivat vijftig keer en nog meer,
want zij is de wijste maagd,
dat d’aarde geen wijzere draagt,
leef eeuwig, want waar vond iemand
zo groot verstand op ‘t land.
Wijkt, valsche goden, wijkt met uw verstand,
wijkt valsche goden keert hoort wat Cathrina leert,
door valsch gedisputeerd is zij tot haren God bekeerd,
looft deez’ maagd uit dankbaarheid
die u uit de doling leidt
Al wierd zij ook door vuur geleid,
doch houdt haar standvastigheid.

3e couplet

Het vernuft heeft gesuft van den allerwijsten man, maar geen pijn kan er zijn
die Cathrina dwingen kan.
Dat zij valsche goden eert, hunne valsheid zij probeert,
Ja, zij doemt en zweert hun goden af tot in het graf en vreest geen straf.
Deze maagd die verdraagt veel pijnen en veel smart,
Zij lijdt honger en ook dorst, twaalf dagen.
Zij werd op een rad geleid, doch houdt haar standvastigheid,
Oh Maximien, ik kan niet zien beweging in Cathrien,
Waarom hij haar leven rooft en haar onthoofd.
Uit haren hals kwam gevloeid veel melk maar geen bloed
Haar leven dus verkort tot Sina zij begraven wordt.
Oorlof broeders tot haar eer
Draait het vaandel nog eens te meer
Opdat hare glorie zij bij den Heer
Altijd almeer, altijd almeer

Beluister het Catharinalied.

 

 

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>