Bestuur

Het bestuur van het gilde bestaat uit:

Oude Deken (voorzitter), Ron Peters
Jonge Deken (vice voorzitter), Ivana Peters
Secretaris/penningmeester, Marco van der Burgt
Bestuurslid, Mike Verbruggen
Bestuurslid/kamerbewaarder, Frank Koolen

Het bestuur van het gilde is belast met de dagelijkse gang van zaken van het gilde. Het draagt zorg voor de vergaderingen, uitbrengen van de nieuwsbrieven, organiseren van de activiteiten en vertegenwoordigd het gilde naar buiten. De functie van voorzitter wordt binnen het gilde Oude Deken genoemd. De functie van vice voorzitter wordt Jonge Deken genoemd. Ieder bestuurslid is om de 2 jaar aftredend en kan terstond worden herkozen. Op dit moment vervult Ron Peters de functie van Oude Deken. Hij is Oude Deken vanaf 2005 en is dus aan zijn 9e ambtstermijn bezig.

Vlnr: Mike Verbruggen, Ron Peters, Ivana Peters, Marco van der Burgt en Frank Koolen.

 

Het bestuur van het Catharinagilde is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de Bond van Schuttersgilden kring Peelland en de Nrd. Brabantse Federatie. In die kring zijn 21 gilden verenigd. Jaarlijks worden er wedstrijden gehouden en het hoogtepunt is de jaarlijkse kringdag. Het Catharinagilde is lid van Kring Peelland en een trouwe bezoeker van vergaderingen en evenementen.

Huishoudelijk reglement.

Voorzitters sinds 1950

  1.  1950-1951 Cees Grootjen
  2.  1951-1955 Alfons Niessen
  3.  1955-1956 Martien van Santvoord
  4.  1956-1961 Jan de Hair
  5.  1962-1978 Alfons Niessen
  6.  1979-1987 Martien van Santvoord
  7.  1988-1994 Kees Paaps
  8.  1994-2005 Eef Luijben
  9.  2005-heden Ron Peters
Het gildebestuur juli 2015

Het gildebestuur juli 2015

Bestuur 2013 v.l.n.r. Eef Luijben, Ted Hegeman, Ron Peters, Frank Koolen en Marco van der Burgt

Bestuur 2013 v.l.n.r. Eef Luijben, Ted Hegeman, Ron Peters, Frank Koolen en Marco van der Burgt

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>