Reglementen

Huishoudelijk reglement

Ieder gilde heeft haar eigen reglementen en gebruiken. In de meeste gilden zijn de regels/rechten vastgelegd in “de Ceart”. Het St. Catharinagilde heeft niet meer de beschikking over de oorspronkelijke Caert maar heeft altijd reglementen gebruikt. Naast de formele statuten, die in de loop van de jaren regelmatig zijn aangepast, heeft het gilde ook een huishoudelijk reglement. Hierin zijn de afspraken en richtlijnen opgenomen die de gildeleden moeten respecteren. Het reglement is in de loop van de eeuwen regelmatig aangepast een de nieuwe tijd. Veel oude afspraken zijn echter wel overeind gebleven en staan nog steeds in het huishoudelijk reglement.

Het van toepassing zijnde huishoudelijk reglement van het Schutsgilde St. Catharina Helmond kan hier worden geraadpleegd. Huishoudelijk reglement St Catharinagilde Helmond

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>