8 juli 2018 jaarlijks Koningschieten

Op zondag 8 juli 2018 gaat het St. Catharinagilde weer strijden om een nieuwe koning te verkrijgen. De dag begin om 9.30 uur met het bijwonen van de H.Mis in de St. Jozefkerk aan de Bakelsedijk. Het gilde trekt met slaande trom naar de kerk waar Pastoor E. Seidel zal voorgaan in de H.Mis. Om 12.00 uur zullen de gildeleden en genodigden de lunch gebruiken in en rond de gildekamer (Binderen 6 te Helmond). Om 13.45 uur zal het koningschieten beginnen. Het gilde trekt 3-maal om de schutsboom en een vertegenwoordiger van het college van B&W van Helmond en de Pastoor zullen de wedstrijden openen met het 1e en 2e schot. Daarna volgen de eredekenen en de oud-koning en de gildeleden op volgorde van loting. Als de nieuwe koning bekend is volgen de omstanders met het schieten voor het ere-kruis 2018. Omstreeks 17.30 uur zal de nieuwe Koning volgens de eeuwenoude tradities worden geïnstalleerd en zullen de vendeliers een vendelgroet brengen.

Koning 2017 Bouke Boender en zijn moeder Nora van Wetten

By Ron