Gilde agenda 2016

Planning St. Catharinagilde 2016

Bestuursvergaderingen                                                 Gildevergaderingen

Vrijdag 30 december 2015 Maandag 11 januari 2016
Vrijdag 22 januari 2016 Maandag 1 februari 2016
Vrijdag 26 februari 2016 Maandag 7 maart 2016 (visavond)
Vrijdag 25 maart 2016 Maandag 4 april 2016
Vrijdag 22 april Maandag 2 mei 2016
Vrijdag 20 mei 2016 Maandag 6 juni 2016
Vrijdag 26 augustus 2016 Maandag 5 september 2016
Vrijdag 23 september 2016 Maandag 3 oktober 2016
Vrijdag 28 oktober 2016 Maandag 7 november 2016

 

Optredens/activiteiten

Zaterdag 5 maart 2016 Voorjaarsvergadering Kring Peelland (bestuur)
Woensdag 4 mei 2016 Dodenherdenking
Donderdag 5 mei 2016 Gildeprocessie Ommel
Zondag 12 juni 2016 Kringdag
Zondag …. Mei-juni 2016 Ingebruikname nieuwe pakken
Vrijdag 8 juli 2016 Kermisaanzeggen gildekamer
Zondag 10 juli 2016 Koningschieten
Zondag 28 augustus 2016 Zomer BBQ
Zondag 25 september 2016 Lambertusdag (stadskoningschieten)
Zondag 20 of 27 november 2016 Sinterklaasviering
Zaterdag 26 november 2016 Catharinadag
Vrijdag 30 december 2016 Oudejaarsborrel gildekamer