Nieuw bestuurslid

In de gildevergadering van mei 2017 is Mike Verbruggen gekozen in het bestuur van het gilde.
Hij vervangt daarmee (tot januari 2018) Stijn Koolen die het bestuurswerk niet langer kon combineren met zijn werk en studie.Mike heeft de portefeuille jeugdzaken in ons bestuur en daarnaast ook secretaris vade jeugdcommissie van Kring Peelland. Mike, veel plezier en succes in het bestuur.

By Ron