Pieken

Oude Deken piek (gedragen door de voorzitter) 

Jonge Deken Piek (gedragen door de vice voorzitter)

Kapiteinsrad (gaat voorop in de optocht)

1e Minister (gaat naast de Koning)

2e Minister (gaat naast de Koning)

1e en 2e vaandrig Rad

Koperen Rad voor hoofdvaandel