St. Catharinagilde bezoekt Huissense Umdracht

Het St.Catharinagilde zal in het kader van de onderlinge broederschap met de Huissense Gilden (Gelderland) op 11 juni 2023 deelnemen aan de Sacramentsprocessie in Huissen.
De processie trekt vanuit de OLV ten Hemelopneming parochiekerk omstreeks 10.30 uur langs de oude stadswallen van Huissen. Maar liefst 3 rustaltaren zullen tijdens deze bidtocht worden aangedaan en de processie zal uiteindelijk worden afgesloten een plechtig lof in eerder genoemde kerk.
Huissen is een oud stadje geleden aan de Rijn tussen Arnhem en Nijmegen. De Huissense Gilden begeleiden al eeuwen deze processie en het St. Catharinagilde is gevraagd om dit jaar deel te nemen. Het gilde zal een ereplaats krijgen in de stoet achter het baldakijn met het Allerheiligst Sacrament, waar ook de koningen van de Huissense gilden zullen lopen en de Burgemeerster van Lingewaard (waar Huissen onder valt). Na afloop van het lof zullen de vendeliers van de gilden een vendelgroet brengen aan de kerkstraat voor de geestelijkheid.

By Ron