Stadskoning schieten in 2016?

De laatste stadskoning van Helmond is geïnstalleerd tijdens Koninginnedag 2008. Door allerlei regelgeving rondom het schieten is het stadskoningschieten in de vergetelheid geraakt. De twee Helmondse Stadsgilden, Colveniersgilde en St. Catharinagilde, hebben nu gezamenlijk het plan weer opgevat om het stadskoningschieten in ere te gaan herstellen. Dat zal niet meer gebeuren op Koningsdag maar rond de feestdag van St. Lambertus (eind september). Onder voorzitterschap van Maarten Janssen (kringbestuurder kring Peelland) zijn de werkzaamheden opgepakt en wordt er hard gewerkt aan de realisering van de schietwedstrijd. Het terrein van het St. Catharinagilde is beschikbaar gesteld en de verwachting is dat er op 24 september kan worden geschoten. Gaat regerend stadskoning Peter Klerkx zijn zilver – na 8 jaar regeren – inleveren? Aanvulling 8 september 2016. Schutterij der Colveniers en Schutsgilde St. Catharina gaan samen het stadskoningschieten organiseren op 24 september 2016 om 17.00 uur. Plaats van handeling is het schietterrein van de Catharinagilde (Binderen 6) te Helmond. Naar verwachting zullen de bestuursleden van het Oranje Comité (schenkers van het wisselschild) ook aanwezig zijn. Het openingsschot zal worden verricht door loco-burgemeester Erik de Vries.

PICT0472

By Ron