Eerste dame lid van het St. Catharinagilde

Op 7 juni 2017 is tijdens de gildevergadering van het Catharinagilde Helmond voor het eerst een dame ingeboond als lid. Chislaine Peters is de eerste dame die sinds 1401 volwaardig lid van het gilde is geworden. Chislaine gaat zich bekwamen in het trommen. Zij is ook voorzitter van de kringcommissie Jeugd en lid van het KNTS bestuur. De gildebroeders wensen Chislaine veel zusterschap toe en bovenal veel plezier in het gilde. Van harte welkom.

Uitreiking reglementen aan Chislaine Peters

By Ron