Nieuwe aanwas

Roel Verlijsdonk legt de Eed van trouw af

Tijdens de viering van Catharinadag 2018 heeft de “nieuw ingeboonde” broeder Roel Verlijsdonk de Eed van Trouw aan het gilde afgelegd. Hij deed dat tijdens het avondprogramma van de “teerdag”. Roel gaat de functie vervullen van 5e tamboer binnen het gilde. Hiermee heeft het gilde het hoogste aantal tamboers behaald sinds jaren. Wij Roel heel veel plezier en broederschap. »

Eerste dame lid van het St. Catharinagilde

Op 7 juni 2017 is tijdens de gildevergadering van het Catharinagilde Helmond voor het eerst een dame ingeboond als lid. Chislaine Peters is de eerste dame die sinds 1401 volwaardig lid van het gilde is geworden. Chislaine gaat zich bekwamen in het trommen. Zij is ook voorzitter van de kringcommissie Jeugd en lid van het KNTS bestuur. De gildebroeders wensen Chislaine veel zusterschap toe en bovena... »

Nieuwe gildekandidaat in juni 2017 geboond

In de juni-vergadering zal Chislaine Peters als eerste vrouwelijk kandidaat bij ons gilde officieel worden geboond. Daarmee kan Chislaine het eerste ge├╝niformeerde vrouwelijk lid worden van het Catharinagilde. Chislaine is al actief als voorzitter van de jeugdcommissie en lid van het bestuur van de K.N.T.S. Chislaine komt uit een uitgesproken actieve gildefamilie. Zij zal, naast haar broer, de 9e ... »