Actueel gilde nieuws

Aswoensdag 2019

Op Aswoensdag hebben we als gilde weer broden geofferd aan de mensen die het nodig hebben. Voor elke broeder en zuster word 1 brood geofferd. Het waren dit jaar 22 broden voor de Stichting Humanitas. Zij zorgen er altijd voor dat de broden op een goede bestemming komen. Oude Deken Ron Peters heeft de broden weer uitgereikt. »

Spectaculaire verpachting functies in 2018

Tijdens de viering van Catharinadag heeft het gilde een spectaculaire verpachting van de functies mogen meemaken. De penningmeester, Marco van der Burgt wist op voortvarende wijze de functies aan de man te brengen met een historische opbrengst.De verpachting verloopt per bieding in liters bier, waarbij 1 ltr. staat voor 0,10 eurocent. Hoofdvaandel: Michael Rieter, 4000 liter Kapitein: Ron Peters, ... »

Roel Verlijsdonk legt de Eed van trouw af

Tijdens de viering van Catharinadag 2018 heeft de “nieuw ingeboonde” broeder Roel Verlijsdonk de Eed van Trouw aan het gilde afgelegd. Hij deed dat tijdens het avondprogramma van de “teerdag”. Roel gaat de functie vervullen van 5e tamboer binnen het gilde. Hiermee heeft het gilde het hoogste aantal tamboers behaald sinds jaren. Wij Roel heel veel plezier en broederschap. »

Twee nieuwe gildevrienden geïnstalleerd

Tijdens de viering van Catharinadag 2018 heeft het gilde 2 nieuwe gildevrienden mogen installaleren. Mw. Jos Witteveen en Dhr. Jan Andriessen zijn toegetreden tot de groep van gildevrienden. Gildevrienden vervullen een speciale rol binnen het gilde en steunen het gilde in financiële zin. Wij zijn erg blij met deze 2 bijzondere vrienden. »

Dirk Verhees nieuwe Koning

Helmond, 8 juli 2018 Gildebroeder Dirk Verhees wist bij het 109e schot het laatste stukje van de vogel van de schutsboom te halen en is daarmee de koning voor 2018-2019 van het Catharinagilde. Het was een zinderende strijd waarbij iedere gildezuster en gildebroeder graag koning wilde worden. Bij het 103e schot haalde oude Deken Ron Peters het grootste deel van de vogel naar beneden. Er bleef echte... »

8 juli 2018 jaarlijks Koningschieten

Op zondag 8 juli 2018 gaat het St. Catharinagilde weer strijden om een nieuwe koning te verkrijgen. De dag begin om 9.30 uur met het bijwonen van de H.Mis in de St. Jozefkerk aan de Bakelsedijk. Het gilde trekt met slaande trom naar de kerk waar Pastoor E. Seidel zal voorgaan in de H.Mis. Om 12.00 uur zullen de gildeleden en genodigden de lunch gebruiken in en rond de gildekamer (Binderen 6 te Hel... »

Gildebroeder Hans Witteveen overleden

In de nacht van zaterdag op zondag 16 juli 2017 is onze gildebroeder Hans Witteveen toch nog onverwacht overleden. Hans was Ere-koning van ons gilde in 2000 en Koning in 2006. Wij verliezen in Hans een gildebroeder die onze broederschap heel trouw geweest is. Hij en zijn vrouw Jos waren graag geziene gasten tijdens onze evenementen en Hans sloeg niet graag een gildebijeenkomst over. Die trouw is i... »

Bouke Boender nieuwe Koning 2017

Bij het jaarlijks Koningschieten is Bouke Boender de nieuwe koning van het Catharinagilde geworden. Bouke is 20 jaar en een van de tamboers van het gilde. Bij het 99e schot wist hij de vogel naar beneden te halen en daarmee de titel voor 2017-2018 te behalen. Bouke is sinds 2016 officieel lid van het gilde en was zeer blij met zijn koningschap. Iedereen wenst hem een heel fijn koningsjaar. »

Koning schieten 2017

Op zondag 9 juli 2017 gaat het Catharinagilde weer schieten voor een nieuwe Koning. Gaat de koning van 2016 (Tom Hegeman) zijn titel prolongeren of komt er aflossing van de wacht. Om 9.30 uur gaan de broeders en zusters, met slaande trom, naar de St. Jozefkerk om daar de mis bij te wonen. Na de mis is er een lunch voor de genodigden in de gildekamer te Binderen. Omstreeks 13.45 uur zal het gilde 3... »

Eerste dame lid van het St. Catharinagilde

Op 7 juni 2017 is tijdens de gildevergadering van het Catharinagilde Helmond voor het eerst een dame ingeboond als lid. Chislaine Peters is de eerste dame die sinds 1401 volwaardig lid van het gilde is geworden. Chislaine gaat zich bekwamen in het trommen. Zij is ook voorzitter van de kringcommissie Jeugd en lid van het KNTS bestuur. De gildebroeders wensen Chislaine veel zusterschap toe en bovena... »

Page 2 of 3123